Familieopstellingen

Vier keer per jaar organiseren wij in Sassenheim
een familieopstellingendag.

Komende data zijn:

  • Dinsdag 19 juni 2024
  • Dinsdag 8 oktober 2024
Aanmelden kan hier

Dagindeling
We werken in twee dagdelen, onderbroken door een gezamenlijke lunch. Inloop tussen 9.00 en 9.30 uur, afsluiting omstreeks 16.30 uur. Koffie, thee, fruit en lunch worden verzorgd.

De trainers zijn Erik Bruinsma en
Jacqueline Marijnen

‘Op een dag ben je geboren
uit samengaan ontstaan
uit een lange rij van mensen
die nog diep in jou bestaan
met hun angsten en verlangens
met al hun liefde en hun pijn
daar ver in het verleden
ligt de bron van wie we zijn’

Deze tekst van Stef Bos (Welkom) beschrijft precies waar familieopstellingen over gaat, je behoort tot een gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dit gezin maakt deel uit van een familie, voorouders, met al hun verlangens en angsten, hun liefde en hun pijn. En jij bent verbonden met het lot van dit familiesysteem. Het werken met familieopstellingen geeft inzicht in dit lot, de onbewuste processen binnen een familie of gezin, en onderzoekt wat jij hier van meeneemt in je dagelijks leven. Dit kunnen conflicten zijn, onopgeloste thema’s, grote gebeurtenissen of uitsluiting.

Door een opstelling te ervaren kun je voelen op welke plek je nu staat, wat je oorspronkelijke plek is en waar jouw emoties vandaan komen. Maar bovenal leer je met de begeleider andere opties te verkennen, zodat je in het hier en nu meer vrije keuzes hebt om jouw eigen leven te ervaren.

Hoe gaat het in zijn werk?
We werken met een groep van maximaal 14 mensen. Een aantal brengt een eigen vraag in. Dit kan bijvoorbeeld zijn: angst om echt vol te kunnen leven, verdriet ervaren, moeite met bepaalde mensen in je omgeving, een gemis of tekort ervaren…
De begeleider onderzoekt met jou de thema’s en bespreekt wat opgesteld kan worden. Je kunt mensen uit de groep vragen om representant te zijn voor iemand of een thema uit jouw familiesituatie. Door ze op een bepaalde manier in de ruimte neer te zetten, creëer je je eigen familieopstelling.
Het blijkt dat representanten in staat zijn om heel zuiver te voelen. Helder wordt hoe jij in verhouding staat tot anderen, waar verstrikking aanwezig is, waar het eigen lot niet aangenomen wordt, waar van de eigen plek is afgegaan, etc.

De begeleider zal met wat naar voren komt, jou meenemen naar de betekenis in het hier en nu. Je verkent opties om andere keuzes te maken, meer op je eigen plek te gaan staan en daarmee het eigen lot aan te nemen en te omarmen.

‘En op een dag dan zal jij hier weggaan
Naar daar waar wij niet zullen zijn
Als een schip dat in de toekomst
Aan onze horizon verdwijnt
Naar een tijd die wij nooit zullen kennen
Jaren die nog niet bestaan
Nieuwe muren om te slechten
Nieuwe bruggen om te slaan’