Systemisch werken

Veel van onze gedragingen, overtuigingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Uit loyaliteit naar ons systeem van herkomst zijn we ze blijven toepassen, tot in het hier en nu. Zo blijf je ze tegenkomen in je eigen persoonlijke en nieuwe systemen, zoals in je relaties, je gezin en je werk.

‘We zijn wie we zijn, omdat zij waren wie ze waren’

Een opstelling is een ruimtelijke uitbeelding van een systeem of situatie uit het verleden. Mensen representeren in de ruimte de personen die hierin een rol speelden.
Door vragen te stellen worden verhoudingen en patronen zichtbaar. Je krijgt hierdoor de kans om emoties te verwerken en uiteindelijk andere keuzes te maken in je leven en meer je zelf te zijn.

Organisatieopstellingen
Voor organisaties kan systemisch werken heel zinvol zijn. Het geeft helderheid in de dynamieken die zich onder de oppervlakte bevinden. Die inzichten helpen bij het oplossen van vraagstukken rondom bijvoorbeeld samenwerkingsproblematiek, verzuimsituaties, belemmerende communicatiepatronen, leiderschap en teambuilding. Het wordt vaak ingezet als onderdeel van ons leiderschapsontwikkelingstraject. Denk je dat dit iets voor jouw organisatie kan zijn?

vraag ons naar de mogelijkheden

Familieopstellingen
Vier keer in het jaar organiseert Buro Jacq een familieopstellingendag. Kijk hier voor alle informatie over deze bijzonder dagen.