Individueel

Gesprekken met een coach geven je inzicht in wie je bent en wat je doet in verschillende omgevingen. Het eerste gaat over jouw voelen, emoties, denken en gedrag. Het tweede laat zien hoe je je verhoudt tot de mensen om je heen. Binnen je relatie, op het werk, overal.

Leer jezelf beter begrijpen
Het leerproces dat de coaching in gang zet, richt zich op de weg naar binnen. Je komt bij de kwetsbare kanten van jezelf, waarvan je geneigd bent weg te blijven. Coaching biedt een veilige manier om in contact te komen met deze kwetsbare kant en biedt je de mogelijkheid deze te onderzoeken. Zo kun je steeds beter met het ongemakkelijke gevoel omgaan, en leer je jezelf beter begrijpen en uiten. Als je je kwetsbaarheid toelaat, komt er ook ruimte voor je behoeften, verlangens en geluk.

‘Van weglopen voor jezelf is nog nooit iemand dichter tot zichzelf gekomen’

We bespreken onder andere je levensverhaal, situaties waar je tegen aanloopt, relaties die je hebt en hoe je je voelt, fysiek en emotioneel. We onderzoeken waar je belemmeringen zitten, je vastgeroeste patronen, je energiebalans. En ook dingen waar je goed in bent, je talenten, ambities en verlangens. Tussentijds bespreken we hoe het gaat en wat er nog nodig is om je ontwikkeling verder vorm te geven. De bedoeling van coaching is immers dat je werkelijk ervaart dat je stappen vooruit maakt en in de praktijk met meer houvast, ruimte en plezier in het leven verder kunt.

Hoe verloopt het coachingstraject?
Coaching draait om vertrouwen; het is belangrijk dat het tussen de jou en de coach goed klikt. Daarom starten we met een kennismakingsgesprek.

Hierin vertel je waaraan je wilt werken en wat je wilt bereiken. Als de coach en de aanpak bij je passen en je besluit verder te gaan, dan maken we afspraken over het verdere verloop van de coaching.

Meestal volgen er vijf gesprekken waarin we werken aan de persoonlijke thema’s of professionele vraagstukken waar je tegenaan loopt. We gaan aan de slag met jouw denken, doen en voelen. Je onderzoekt je vastgeroeste patronen, bekijkt waar je van jezelf bent afgegaan, hoe je je voelen kunt herkennen en erkennen en hoe je jezelf beter kunt zien, horen en begrijpen. De inzichten die je krijgt, geven je de mogelijkheid om andere gedragsopties te verkennen en toe te passen. Zo herstel je je veerkracht en energie.

Coaching via de werkgever
Als je werkgever betrokken is bij de beslissing om coaching aan te gaan, is het belangrijk om hem of haar hierbij te laten aansluiten. Ook als er onderling ‘gedoe’ is. Juist dan is het belangrijk om samen het gesprek te voeren.
Misschien zijn werk en privé niet meer in balans, heb je stress of ervaar je werkdruk. Dit kan jou en je functioneren in de weg zitten. Je werkgever wil niets liever dan dat je prettig in je vel zit en gemotiveerd bent. Jouw welbevinden doet er dus toe. Dat een werkgever hierin samen met jou wil investeren, is dan ook waardevol. De inhoud van onze gesprekken blijft uiteraard vertrouwelijk.

Een traject bestaat meestal uit een kennismakingsgesprek, een gesprek waar ook je leidinggevende bij is, vijf coachgesprekken en een afrondend gesprek, ook weer met jouw leidinggevende erbij.