Relatiebegeleiding

In relaties is het als eerste belangrijk dat je een goede relatie hebt met jezelf. Dat je jezelf kent, je eigen gewoontes, patronen en overtuigingen – zowel de positieve als negatieve – en je pijn en liefde. Als je jezelf niet kent, ga je datgene wat je mist bij de ander ophalen. De ander kan hierin echter niet (altijd) voorzien.

‘Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is!’

Emoties zijn een basaal onderdeel van wie we zijn en daarom ook van relaties. Ze brengen jou – en de relatie – in beweging als je ze leert te ervaren, onder woorden te brengen en te uiten. Relatiebegeleiding helpt hierbij. Je ervaart wat er gebeurt als je met de ander deelt wat er bij jou van binnen speelt. Zo ontstaat meer begrip en kun je echt met elkaar in gesprek gaan.

De kwaliteit van een relatie wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop je omgaat met elkaars emoties en de mate waarin je elkaars behoeften vervuld. Hechting speelt hierin een belangrijke rol, als partner hecht je aan elkaar zoals je in je jeugd aan je ouders hebt gehecht. Inzicht in hoe je gehecht bent en wat.

De manier waarop we als volwassene omgaan met liefde en intimiteit, wordt voor een groot deel bepaald door onze vroegste ervaringen. Hoe in de eerste jaren onze ouders met onze behoefte en emoties zijn omgegaan, geeft weer hoe we ons hechten en verbinden aan onze partner. Inzicht krijgen in je hechtingsstijl geeft inzicht over hoe je met liefde, intimiteit en emotionaliteit omgaat. Gelukkig zijn hechtingsstijlen goed veranderbaar en kun je hierin tijdens relatiebegeleiding veel leren. En de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het leven zelf ook een handje helpt.

Meer begrip, contact en liefde
Relatiebegeleiding is niet makkelijk. Het kost energie en doet vaak ook pijn, en vraagt moed en motivatie om dit met elkaar aan te gaan. De coach van Buro Jacq geeft inzicht in de (emotionele) blokkades die er zijn en werkt met jullie aan het beter begrijpen van wat er bij de ander leeft. Jullie krijgen inzicht in de negatieve patronen die zich hebben ontwikkeld. Dit stelt jullie in staat meer begrip, contact en liefde in de relatie te brengen, ook in de relatie met jezelf.