Leiderschapsontwikkeling

Ben je zelf de leider die je zou willen volgen? Hoe kun je je leiderschap zo ontwikkelen dat mensen jouw manier van leidinggeven als aantrekkelijk ervaren?

Leiderschap heeft niet alleen te maken met kennis, kunde en vaardigheden, maar vooral ook met specifieke persoonlijkheidskenmerken die iemand tot een goede leider maken. Dat je in contact bent met je medewerkers, dat je betrokkenheid voelt en laat zien en dat je je kunt verbinden met mens en organisatie.

‘Wie anderen wil leiden, moet eerst zelf zijn eigen meester worden’

Tijdens de leiderschapstrajecten van Buro Jacq krijg je inzicht in het gedrag van jezelf en anderen. Je leert omgaan met spanningen van jezelf en je medewerkers. Je ontdekt hoe je contact maakt en verbindt, zodat samenwerking kan groeien. Je vergroot je zelfkennis en weet wat je kwaliteiten en valkuilen zijn, maar ook die van je medewerkers. Want zo kun je echt van invloed zijn. Het succes van leiderschap ligt namelijk ook bij de persoon die je bent.

Leiderschap gaat meer over zijn dan over doen. Je manier van leidinggeven is verweven met wie je bent, je persoonlijke geschiedenis, je kracht en je zwakte. Dat neem je allemaal mee in je contact met anderen. Als je daar inzicht in hebt, versterkt dit het vertrouwen en de verbinding met jezelf en de ander. Leiderschap gaat ook over moed, de moed om de confrontatie aan te gaan, ook met jezelf.

Hoe verloopt het traject?
We starten met een gesprek waarin we samen verkennen welke ontwikkelvragen je hebt op persoonlijk en professioneel vlak, en altijd gekoppeld aan de praktijk. De vijf hierop volgende gesprekken gaan over:

Jouw achtergrond, ervaring, kennis en kwaliteiten
• leiderschap persoonlijk en professioneel
• de inzet van je potentieel
• balans tussen aandacht voor mens en taak
• lidmaatschap in het managementteam
• de ‘grote opdrachten’ in en buiten de organisatie

Supervisie
Tijdens het leiderschapstraject maken we ook ruimte voor supervisie, Met je coach bespreek en onderzoek je leervragen en casuïstiek vanuit de werksituatie op een verdiepende manier.

Hierbij leer je te reflecteren op je eigen (beroepsmatige) handelen en krijg je inzicht in je werkervaringen.

Organisatieopstellingen
We werken onder meer met organisatieopstellingen. Deze geven helderheid in de dynamieken die zich onder de oppervlakte bevinden. De inzichten helpen je bij het oplossen van vraagstukken rondom bijvoorbeeld samenwerkingsproblematiek, verzuimsituaties, belemmerende communicatiepatronen, leiderschap en teambuilding.