Teambegeleiding

Hoe komt het dat het ene team wel goed functioneert en het andere niet? Er kunnen situaties ontstaan waarin binnen de samenwerking onvoldoende veiligheid, openheid en onderling contact worden ervaren. Bijvoorbeeld doordat het team regelmatig van samenstelling verandert, langdurige conflicten niet uitgesproken worden of doordat de werkdruk toeneemt door verzuim in het team. Samenwerken kan dan problemen geven.

Keukentafelgesprek
De trajecten die onze teamcoaches bieden gaan vooral over ‘in contact zijn met elkaar’. Elkaar begrijpen, elkaars verschillen herkennen, accepteren en waarderen en vooral met elkaar het gesprek aangaan, zoals we dat vroeger aan de keukentafel deden. De echte issues hebben dan op tafel te komen, wat helpt om elkaar te horen, zien en begrijpen.

Hoe verloopt het traject?
De teamcoach stimuleert de leden van het team om echt naar elkaar te luisteren: open, eerlijk en onderzoekend. Ook de leidinggevende neemt hieraan deel. Spreek uit wat er speelt. Zo kunnen er ook onderwerpen op tafel komen die nog niet eerder benoemd zijn.

Vanuit de verschillende rollen bekijken we wat nodig is om ontwikkelstappen te maken en leggen we de verbinding met de dagelijkse praktijk. Het team leert terugkerende patronen te herkennen en doorbreken. De leidinggevende en teamleden leren elkaar zonder oordeel aan te spreken op gedrag, vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen en met een gezamenlijk doel voor ogen. Teambegeleiding is een investering in jezelf en elkaar om zo weer met plezier te kunnen samenwerken.