Dorien van Doeveren

Sophia Scholen

Het welbevinden van onze medewerkers is voor mij heel belangrijk. Zij geven immers de basis voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen. Soms is het nodig dat voor het welbevinden van de leerkracht expertise van buitenaf nodig is.

Dit heb ik gevonden bij bureau JACQ. Mijn ervaring is dat zij eerst een goede analyse maken en dit ook helder en concreet benoemen. Ik ervaar een toegesneden en persoonlijke aanpak die zorgt dat er beweging en daardoor verbetering komt.

Zij leveren betrokkenheid en onderhouden nauwe banden met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen, psychologen en coaches. Dit alles maakt dat ik een (kwetsbare) medewerker toevertrouw aan de deskundigheid van buro JACQ.