Het begeleiden van mensen gaat precies over wat door Virginia Satir – psycholoog, gezinstherapeut, zo mooi beschreven wordt. Het allerbelangrijkste in het werken met mensen is echt contact. Contact in het elkaar zien, horen en begrijpen, maakt dat er veiligheid, vertrouwen en verbinding ontstaat. Een beter basis om met elkaar te werken is er niet!

Ik geloof
Dat ik geen groter geschenk
Kan ontvangen
Dan door de ander
Te worden gezien
Te worden gehoord
Te worden begrepen
En aangeraakt
Het grootste geschenk
Dat ik kan geven
De ander te zien
Te horen, te begrijpen
En aan te raken
Wanneer dat gebeurt
Voel ik dat er contact is gelegd

Virginia Satir