Linda Weijers

Procesbegeleider, coach en trainer
In mijn rollen als procesbegeleider, coach en trainer ben ik open en nieuwsgierig. Ik schep ruimte en een leeromgeving die vertrouwd en veilig voelen.

Het aanwakkeren van de eigenheid en autonomie van mensen staat op bij mij op nummer 1.

Ik werk met wat er speelt en ga graag op zoek naar wat er niet wordt gezegd. Om met elkaar bewust te worden wat ‘onbewust’ aanwezig en beschikbaar is. Die inzichten verbinden we dan samen met de doelen. Ik vind het belangrijk om het ongemak te benoemen. Juist daar zitten aanknopingspunten voor het ontdekken van een ander perspectief. Om van daaruit op zoek te gaan naar een andere manier om aan de slag te gaan. Hier komen de nodige creativiteit en speelsheid aan te pas.

Ik ben in staat mensen en doelen te verbinden op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Ik breng openhartig en kernachtig structuur aan, geef richting en inspireer betrokkenen om verantwoordelijkheid te nemen voor de doelen en de manier waarop die bereikt worden.