Frank van Kempen

Arbeidsdeskundige
Ik help werkgever en werknemer invulling te geven aan de re-integratiemogelijkheden in het werk.

De bedrijfsarts is hierbij belangrijk, vooral om vragen te beantwoorden en als de werknemer medische klachten heeft. Als arbeidsdeskundige adviseer ik over de specifieke invulling van het te volgen re-integratietraject.

Idealiter kom ik in beeld bij dreigend verzuim. Dan kan ik preventief advies geven om de balans tussen de belasting in het werk en de belastbaarheid van de persoon te herstellen.

Tijdens de gesprekken die ik voer, kom ik regelmatig situaties tegen waarin werkgever en werknemer elkaar niet goed begrijpen. De situatie wordt dan onnodig complex gemaakt door medicalisering en in het ergste geval ook ‘verjuridisering’. Zo’n escalatie komt het herstel en de opbouw van de re-integratie niet ten goede. Als arbeidsdeskundige kan ik een bemiddelde rol vervullen.

Ik streef ernaar een advies te geven waarin beide partijen zich naar omstandigheden kunnen vinden, zodat er sprake is van een win-winsituatie. Hierbij staan respect, transparantie en toetsbaarheid voorop.