buro Jaq

Coaching gaat over het lef om met jezelf aan de slag te gaan. Om naar jezelf te kijken. Wat is je afkomst, je achtergrond, waar kom je vandaan? Wat heb je meegekregen? Wat is overbodig geworden? Coaching gaat o.a. over het aangaan van belemmerende patronen en overtuigingen die je onderweg hebt opgedaan. Als je dit kunt en wilt aangaan, dan vind je ook de weg naar ontwikkeling en levenplezier. Dit vraagt moed en een actieve houding, maar ook veel geduld. Tijdens jouw proces ervaar je dat de oplossing er nog niet is, maar dat de weg die je kunt opgaan om verandering bij jezelf te starten duidelijk(er) wordt. Daarmee komt het gewenste succes ook steeds dichterbij.

Samen naar minder verzuim door coaching

Optimaal blijven functioneren in werk en privé, dat wil iedereen. Maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Om verzuim van werk te voorkomen, is het goed te weten wat de oorzaak is. In mijn werk als verzuimcoach geef ik medewerkers en betrokken managers geen kant-en-klare oplossingen, maar werk ik met hen samen om inzicht in belemmerende patronen en overtuigingen te krijgen. Die zijn ontstaan door afkomst, opvoeding en wat iemand heeft meegemaakt op zijn of haar levensweg. Samen met de betrokkenen ga ik aan het werk om zicht te krijgen op welk deel van het gedrag functioneel is. Vervolgens laat ik mensen zien hoe zij zelf keuzes kunnen maken om hun eigen leven weer goed op te pakken, zodat ze hun veerkracht terugvinden en de regie terugkrijgen over hun eigen leven.

Uit onderzoek blijkt dat gedrag voor een belangrijk deel (70%) de oorzaak is voor ziekteverzuim. En dat is een vorm van verzuim, die te beïnvloeden is. Gedrag van mensen ontstaat uit een combinatie van afkomst (opvoeding, opleiding en sociale omgeving), werkomgeving, oorspronkelijkheid en ervaringen. Bij stress of het ervaren van druk kan het ons uit onze eigen kracht en intuïtie halen, waardoor we niet meer op onszelf durven te vertrouwen. Dat maakt onzeker, vermoeid en gespannen.

Coaching in het werk

Een organisatieverandering begint vaak bij de gekozen aanpak, het beleid en gedrag van directie en management. Zij moeten een verandering dragen, zijn verantwoordelijk. Maar wat zijn de gevolgen voor de betrokken medewerkers? Als coach kijk ik vooral naar dát deel van de organisatieverandering. Het gaat hier altijd over winst en verlies als gevolg van verandering. Als men het verlies niet aankijkt, kan men ook niet vol de winst pakken. Waar nodig doe ik dat in samenwerking met een organisatie-adviseur of andere aanvullende experts. Uiteindelijke doel en wens om de winst ook binnen te halen.

Ratio en emotie

Als coach ga ik met medewerkers in gesprek over de zaken waar het werkelijk over moet gaan. Erkenning, vertrouwen en veiligheid, maar ook respect en zelfstandigheid. Door goed te luisteren, verbinding te maken en echt te communiceren, komen knelpunten op dit vlak naar voren. Pas als dit proces zorgvuldig en open is doorlopen, werk ik verder met de mensen in andere lagen van de organisatie. Knelpunten of belemmeringen op directieniveau hebben vaak ook invloed op medewerkers in andere lagen van de organisatie. Het gaat dan zowel om rationele als emotionele factoren. In de rationele bovenstroom gaat het over zaken als visie, strategie, resultaten, processen enz. Bij de emotionele onderstroom ontstaat vaak ‘het gedoe’. Hier spelen bijvoorbeeld cultuur, macht en machteloosheid, vertrouwen en wantrouwen of zelfs angst een rol. Dit met elkaar aangaan maakt dat er ook een beweging ontstaat .

buro Jaq

Quote

"Het is moeilijk om te falen, maar het is erger om nooit geprobeerd te hebben om te slagen."
Roosevelt